Selecteer een pagina

Meer informatie over certificeren

Vooroordelen

Er bestaan een aantal vooroordelen over ISO 9001:

  • Enorme inspanning en kosten
  • Alleen geschikt voor grotere bedrijven
  • Minder flexibiliteit
  • Veel administratie bijhouden

Er is een inspanning nodig om te komen tot een ISO 9001 certificaat. Er zullen processen vastgesteld moeten worden en er zullen zaken geregistreerd moeten worden. Maar als alleen het noodzakelijke op papier komt en als alleen geregistreerd wordt waar werkelijk ook wat mee gebeurd, wat nut heeft , valt dit in de praktijk mee.

Het grote voordeel van kleinere organisaties is de flexibiliteit. Zaken kunnen snel en flexibel geregeld worden. Dit heeft als nadeel dat veel zaken vaak op het laatste moment gebeuren terwijl dit al eerder klaar had kunnen zijn. In dat geval kan het dus beter zijn hier wat meer structuur in aan te brengen. Dus flexibel als het moet, structureel als het kan.

Voor wat betreft administratie en vastlegging is het heel eenvoudig. Leg alleen de gegevens  vast waarmee in  toekomst nog nuttigs gedaan kan worden en laat de rest achterwege.

De beste oplossing om te certificeren

Je overweegt certificering. Omdat je meer grip wilt hebben, omdat klanten dat van je verlangen of omdat omdat je gedwongen wordt door wet- en regelgeving.

En als je het niet doet, blijven er in je organisatie fouten gemaakt worden, voel je dat je achterblijft bij je concurrenten, opdrachten of inkomsten misloopt.

Maar je weet niet waar te beginnen….

In dat geval biedt Quacon de oplossing, hulp bij certificeren.

Voordelen

De belangrijkste voordelen van certificeren zijn:

Processen en structuren worden onder de loep genomen. Hierdoor worden taken en verantwoordelijkheden zichtbaar.

Efficiëntie verbetering. Omdat processen in relatie tot elkaar geanalyseerd worden, kan worden bepaald wat op de ene plek gebeurd van invloed is op een andere. Hierdoor sluiten processen beter op elkaar aan.

Problemen worden gesignaleerd en er wordt wat mee gedaan. Hierdoor worden uiteindelijk minder fouten gemaakt, ontstaat er minder irritatie en wordt er efficiënter gewerkt. Daarnaast, wellicht nog belangrijker,  zullen er minder klachten zijn.

Het terugdringen van kosten die gemaakt worden door fouten. Dubbel werk, afval, retour genomen produkten zullen verminderen, waardoor geld bespaard wordt.

Een imagobevorderend effect. Aantoonbaar bezig zijn met kwaliteit heeft altijd een positief effect op de ervaringen van je klanten.

Wil je in een persoonlijk en geheel vrijblijvend gesprek de mogelijkheden bespreken betreffende hulp bij certificering, neem contact op

Zekerheid

Door de vele jaren ervaring en de heldere aanpak heb je de zekerheid dat de afspraken die gemaakt worden nagekomen worden en dat ieder project binnen de afgesproken tijd afgerond wordt.

  • Meer dan 20 jaar ervaring met certificeren.
  • Meer dan 100 organisaties succesvol begeleid naar een certificaat.

Unieke werkwijze

De aanpak die wij hanteren is uniek doordat wij gedurende het proces als het ware onderdeel worden van je organisatie. De werkwijze die we hanteren is gestructureerd en doelgericht.

Uiteraard is de doelstelling een certificaat binnen de afgesproken tijd.

Daarnaast is gedurende het hele project duidelijk wat de status is.

Afspraken wie waarmee bezig is en er zijn heldere evaluatiemomenten ingebouwd. En vooral, dat je organisatie alleen maar tijd hoeft te besteden aan de zaken die echt nodig zijn om te kunnen certificeren. En wij zorgen ervoor dat dat alleen zaken zijn die voor je organisatie van belang zijn.

Doordat we onderdeel zijn van je organisatie kunnen we met iedereen die ermee te maken krijgt communiceren. Daardoor is ook iedereen betrokken bij het gehele proces. Zonder dat dit veel inspanningen vergt, want doorgaans gaat dat gewoon tijdens werkzaamheden. Verlies van werktijd is er dus nauwelijks.